Govor

Odločamo o širitvi dnevnega reda ne pa o sami vsebini točke. Želite morda besedo predstavniki poslanskih skupin? Ne. Postopkovno, izvolite.