Govor

Hvala lepa, predsednica.

Torej, Mandatno-volilna komisija je danes zjutraj na seji, ki je bila sklicana v prejšnjem tednu poslala vsem poslankam in poslancem skupaj z vsemi gradivi obravnavala predlog, o katerem je bilo sedaj govora. Hkrati s tem sem skladno s Poslovnikom Državnega zbora na seji Mandatno-volilne komisije dana na glasovanje predloge sklepov o širitvi današnjega dnevnega reda skladno s Poslovnikom. O teh sklepih ni bilo nikakršne razprave, nikakršnih pripomb hkrati pa so bili sklepi vsi podprti z zadostno večino, zato je seveda tudi Mandatno-volilna komisija predlagala širitev dnevnega reda te izredne seje.

Hvala lepa.