Govor

Hvala lepa za besedo.

V Poslanski skupini SDS torej nasprotujemo predlogu za razširitev dnevnega reda s točko mandatno-volilne zadeve, zlasti s točko 1.c glede odpoklica dveh nadzornikov SDH-ja, zato je predlog, proceduralni, da koalicija ponovno razmisli o tem predlogu, zlasti pod točko 1.c, in točko umakne z dnevnega reda. Namreč, odbor oziroma Komisija za mandatno-volilne zahteve(?) je danes dopoldan o tem glasovala. Točka trenutno že danes torej na izredni seji Državnega zbora, tako da v tem času se poslanci nismo mogli soočiti niti s stališči Mandatno-volilne komisije, kaj šele seznaniti z obrazložitvami in stališči obeh predlogov kandidatov za razrešitev obeh nadzornikov v SDH-ju.

Dejstvo je tudi, da, veliko smo poslušali o tem, da v novi svobodi govorite o tem, da boste strokovno kadrovali. Danes pa pod točko 1.c torej predlog za razrešitev dveh strokovnjakov iz Nadzornega sveta SDH-ja. Eden je doktor znanosti fizike, ki uspešno deluje na tem polu tako med izobraževanjem kot gospodarstvom, ekonomist z znanstvenim magisterijem, odličnimi organizacijskimi in pa s poslovnimi sposobnostmi in pa prakso, kakor tudi gospod magister Emeršič, o kateremu se navaja navzkrižje interesov. Naj bi bil direktor družbe 2TDK in hkrati član Nadzornega sveta SDH-ja, po drugi strani pa je potrebno izpostaviti predvsem dejstvo, da vas ne moti, da mesto predsednice Nadzornega sveta SDH-ja pa po drugi strani zaseda torej oseba, za katero je pa KPK v postopku preiskave ugotovila oziroma potrdila kršitev integritete.

In nenazadnje, glejte, tukaj so lahko možne tudi sodbe namreč iz prakse Evropskega sodišča za človekove pravice izhaja, da imajo v tem primeru razrešeni funkcionarji tudi možnost vložitve sodb, zato resnično apeliramo na koalicijo, da ponovno razmisli o tem predlogu oziroma da danes predlog umakne iz dnevnega reda in se o tem ponovno razmisli oziroma odloča.

Hvala.