Govor

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam 6. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi 1. odstavka 58. člena in 2. odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora.

Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Ferenc Horvŕth, Aleksander Reberšek, Jožef Horvat, mag. Matej Tonin, Anja Bah Žibert, Alenka Helbl, Jožef Jelen, Jelka Godec, Tomaž Lisec, mag. Branko Grims in Franc Rosec. In z veseljem ugotavljam, da ste vsi drugi prisotni na seji.

Na sejo sem vabila predstavnike Vlade in vse, ki ste tukaj, lepo pozdravljam.

Prehajamo na določitev dnevnega reda 6. izredne seje Državnega zbora, ki ste ga prejeli v torek, 21. junija, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu z 2. odstavkom 64. člena Poslovnika.

Prehajamo na obravnavo in odločanje o predlogu za širitev dnevnega reda. Mandatno-volilna komisija je Državnemu zboru predlagala, da dnevni red 6. izredne seje razširi z mandatno-volilnimi zadevami, ki bi jih obravnavali kot 2. točko dnevnega reda. Predlog ste prejeli danes, 22. junija, in je objavljen na e-klopi.

Želi besedo predsednica Mandatno-volilne komisije Janja Sluga?

Aha, se opravičujem, postopkovno, ja, izvolite.