Govor

Jaz predlagam, da nehamo se zafrkavati in da nehate tolmačiti Poslovnik na način, ki velja 20 let, pa nikoli ni bil tolmačen na tak način in da date besedo predstavniku predlagatelja.