Govor

Hvala, predsednica.

Saj sámo trajanje mandata ali pa čas, ko nek poslanec sedi v tej hiši, še ne pomeni nujno, da zaradi tega toliko bolje pozna Poslovnik. In to je več kot očitno v tem primeru. Seveda je možno zamenjati ime poslanca, ki nastopa v imenu predlagatelja, ampak tudi vemo, na kakšen način se to stori. To se stori z obvestilom vodje poslanske skupine, da bo v imenu predlagatelja nastopal nekdo drug. To pa v tem primeru ni izpolnjeno in tako kot je predsednica povedala in je tudi citirala. In ne nikakršne potrebe, da bi morala citirati še kaj drugega, ker je bilo več kot jasno.