Govor

Dober dan.

Začenjamo s sejo.

Vse članice in člane odbora, vabljene ter ostale prisotne lepo pozdravljam.

Pričanjem 3. nujno sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Članice in člane odbora prosim, da preverite, če imate s seboj identifikacijsko kartico za glasovanje! Na seji kot nadomestne članice in člani odbora s pooblastili sodelujejo gospod Andrej Hoivik namesto gospe Anje Bah Žibert in gospod Franci Kepa namesto gospoda Žana Mahniča. Ker k dnevnemu redu seje ni bilo predlogov za razširitev oziroma za umik zadeve je določen dnevni red seje kot je bil opredeljen s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA ZA RAZPIS POSVETOVALNEGA REFERENDUMA O SPREJEMU PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE, ki ga je Državnemu zboru na podlagi 184. člena Poslovnika DZ v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivicem in je bil 18. 5. 2022 objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. Kot gradivo objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora imamo na voljo še mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 17. 6. 2022. K tej točki dnevnega reda so bili vabljeni v imenu predlagateljev poslanec Zvonko Černač, Ministrstvo za javno upravo in Zakonodajno-pravna služba. Na današnji seji bo odbor po opravljeni razprave o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma glasoval o mnenju ali je podani predlog za razpis primeren, pri čemer omenjeno mnenje odbora za kasnejše končno odločanje na seji Državnega zbora ni zavezujoče. Ker predlog za razpis po Poslovniku Državnega zbora ni akt, h kateremu bi se lahko vlagali amandmaji lahko predlog do glasovanje o mnenju spreminja zgolj predlagatelj. Če bo Državni zbor na seji sprejel sklep, da se razpiše posvetovalni referendum bo odbor na eni izmed naslednjih sej oblikoval Predlog o razpisu posvetovalnega referenduma. Sedaj pa pričenjamo z obravnavo Predlog za razpis posvetovalnega referenduma v kateri bomo najprej opravili razpravo in nato še glasovali o predlogu mnenja odbora.

Besedo bi najprej dala predstavniku predlagatelja, kar je gospod Zvonko Černač. Ugotavljam, da gospoda Zvonka Černača ni prisotnega. Udeležba predlagatelja ni obveza za potek postopka. 66. člen Poslovnika določa, da predlagatelj lahko poda dopolnilno obrazložitev, ni pa to obvezno. Predlagatelj, lahko? Predlog za razpis referenduma kot formalno sestavino torej vsebuje tudi navedbo predstavnika predlagatelja, ki ga je s podpisi k predlogu pooblastila skupina 27 poslank in poslancev, odsotnost predstavnika predlagatelja pa ne vpliva na sam postopek obravnave predloga na seji odbora. V kolikor bi želeli predlagatelji predloga za razpis referenduma, da njihov predlog na seji odbora predstavi drugi poslanec, bi morali to odločitev sprejeti s podpisi vseh 27 podpisnikov predloga za razpis referenduma in ne zgolj nekaterih. Če lahko zberete 27 podpisov, lahko imamo pavzo.