Govor

Spoštovani predsednik, hvala lepa za besedo. Morda uvodoma, da malo zgodovinskega orisa. Torej, Republika Slovenija se je na posvetovalnem referendumu marca 2003 z dvotretjinsko večino, ki je glasovala za, zavezala oziroma državljani so povedali, da si želijo članstva v Zvezi Nato in potem kmalu za tem je tudi Republika Slovenija opravila vse in tako postala polnopravna članica. Torej, trenutno 30 članic in veseli nas dejstvo, da z današnjim začetkom vrha v Madridu k temu zavezništvu pristopata še kraljevini Švedska in Finska. Kot so že 4. aprila leta 1949 pogodbenice takrat začetka te pomembne zveze izpostavile, da v resnici je Nato nekako zveza, ki deluje na dveh sredstvih, in to so politična sredstva ter vojaška sredstva. In Zveza Nato kot prvo promovira demokratične vrednote. In prav zato smo tudi v Sloveniji že skoraj 20 let ponosni člani te zveze, saj se borimo za demokracijo, za vladavino prava in predvsem ta zveza omogoča, da ne pride do konfliktov. Tudi znotraj članic, torej med trenutno 30, kmalu se še pridružita dve, kot omenjeno, hkrati pa se bori za mir na svetu. In ta dva pristopa teh dveh novih držav dajeta en tak glasen krik, da se res v svetu nekaj dogaja, tradicionalno dve članici, ki sta zagovarjali nevtralnost, pacifizem se sedaj pridružujeta tej, kot sem omenil, zvezi, ki se bori najprej s političnimi sredstvi za ohranitev miru, torej preprečevanje konfliktov. Ko pa pride do eskalacij, kot jih sedaj vidimo v naši soseščini, ko je Rusija, ki ji vlada ne, kot je kolega Žavbi rekel, skrajni desničar Putin, ampak v resnici je on bolj skrajni levičar, saj prihaja iz sistema torej bivše Sovjetske zveze, kjer je vladal komunizem, saj je tudi sam Putin rekel, da bo denacificiral in demilitariziral Ukrajino. Torej, prosim kolega Žavbi, da tukaj rečemo bobu bod. In seveda tudi v naši stranki podpiramo ta pristop obeh držav. In naj ob tem mestu še enkrat se zahvalim tudi našemu bivšemu ministru mag. Mateju Toninu, ki je sicer v težkih razmerah pred volitvami oziroma že po volitvah podpisal ta nakup teh bojnih koles za vzpostavitev te srednje bataljonske bojne skupine, ki je nujna, da tudi Slovenija prispeva k stabilnosti Zveze Nato in tudi da okrepi ob tem Slovensko vojsko. Tako da mi zagotovo bomo vsi tukaj prisotni iz Slovenske demokratske stranke to soglasno podprli in se veselimo, da bosta tudi ti novi državi prispevali k stabilnosti in še spoštovanju teh demokratičnih vrednot, ki jih Nato seveda zagovarja.

Hvala.