Govor

Hvala lepa.

K besedi se je prijavil tudi Lenart Žavbi.