Govor

Hvala lepa tudi vam.

K besedi se je prijavil tudi dr. Matej Tašner Vartovec. Izvoli za besedo.