Govor

Hvala lepa za besedo, predsedujoči.

Slovenija in Slovenke in Slovenci smo se odločili tudi za kolektivno varnost. Na nek način smo se tudi sami zavezali, da bomo v tem druženju aktivno sodelovali. Seveda nimamo pravice in tudi smo hvaležni, da so nas podprli in tudi ratificirali našo pristopnost k Zvezi Nato. Vsekakor pa tudi sedaj nimamo druge možnosti kot pa, da podpremo to članstvo teh dveh držav katere so se državljani tudi, bom rekel, odločili, da bi želeli biti del te skupnosti, zato podpiram to pogodbo.

Hvala lepa.