Govor

Dobro jutro vsem skupaj! Lepo pozdravljeni!

Pričenjam z 2. nujno sejo Odbora za zunanjo politiko.

Obveščam vas, da sem danes za današnjo sejo prejel naslednje opravičilo, in sicer zaradi službene odsotnosti na seji ne bo prisoten poslanec Anže Logar. Hkrati pa vas obveščam,da kot nadomestni članice in člani sodelujejo naslednje poslanke in poslanci: Rado Gladek nadomešča poslanca Jožefa Jelena, Janez Magyar nadomešča poslanca Janeza Janšo in Andrej Hoivik nadomešča poslanko Evo Irgl. Še enkrat pozdravljam vse prisotne na seji.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli predlog dnevnega reda seje odbora. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za spremembo dnevnega reda je ta določen kot je predlagan s sklicem. Zaradi racionalizacije članstva in zaradi sorodnosti obeh točk dnevnega reda predlagam, da bi združili obravnavo 1. in 2. točke dnevnega reda. Ali kdo nasprotuje temu predlogu? Ugotavljam, da ne.

Prehajamo na 1. IN 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – POBUDA ZA SKLENITEV PROTOKOLA O PRISTOPU KRALJEVINE ŠVEDSKE K SEVERNOATLANTSKI POGODBI, EPA 147-IX IN POBUDA ZA SKLENITEV PROTOKOLA O PRISTOPU REPUBLIKE FINSKE K SEVERNOATLANTSKI POGODBI, EPA 148-VIII.

Gradivo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora s sklicem, objavljena pa je tudi prošnja Ministrstva za zunanje zadeve z dne 28. 6. 2022 za čim prejšnjo obravnavo omenjenih pobud.

Za dopolnilno obrazložitev dajem besedo najprej državnemu sekretarju na Ministrstvu za zunanje zadeve gospodu Samuelu Žbogarju. Izvolite.