Govor

Ja, dva postopkovna predloga, da se prekine in da jo nadaljujemo ko bomo na mizi imeli vse tisto kar moramo imeti za nadaljnjo obravnavo. Se pravi, usklajenost te novele s tem kar je povedal državni sekretar Ministrstva za zdravje v imenu vlade. Tega nimamo, ker Vlada pravi, da je potrebno te stvari dopolniti. To, kar imamo na mizi je samo redakcijska dopolnitev, vsebinsko dopolniti. In ko bomo imeli na mizi vsebinske amandmaje v skladu s tem kar je bilo povedano s strani Zakonodajno-pravne službe, ki je pa, moram reči, da v enem delu nam je tokrat ta Zakonodajno-pravna služba dala tudi en malo širši vsebinski pogled na zadevo. In bi bilo smiselno to upoštevati. Ne gre samo za formalistične pripombe, po moji oceni. Hvala.