Govor

Hvala lepa. Lep pozdrav vem. Predlagatelji zakona o poslanske skupine Svoboda, Socialnih demokratov in Levice. Tako da mislim, da bi sedaj bila namesto razprava poslank in poslancev in potem vabljenih gostov. Ampak oglasil sem se zaradi druge zadeve. Jaz mislim, da niso izpolnjeni poslovniški pogoji, da bi lahko mi nadaljevali danes obravnavo te novele zakona. Po vsem tem kar smo sedaj slišali mislim, da ne. Imamo mnenje formalno mnenje Zakonodajno-pravne službe na preko 20 straneh danes dodatno obrazloženo. Imamo mnenje Vlade, ki govori, da je potrebno novelo dodelati. To, kar smo dobili v obliki amandmajev na dveh straneh ni dodelava, je nek redakcijsko tehnični popravek, dodatno še nekaj amandmajev Gospodarske zbornice. Ne vem če je to vse. Nimamo niti pregleda vsega kar eventualno še prihaja ali pa bo prišlo. Tako da niso izpolnjeni poslovniški pogoji za nadaljevanje obravnave in je potrebno, predsednica, to obravnavo na tej točki prekiniti in zagotoviti nadaljnjo obravnavo ko bodo pogoji izpolnjeni. Treba je dobiti jasen in nedvoumen odgovor vlade ali so ti amandmaji tisto kar vlada meni, da je potrebno v tej noveli dopolniti sedaj tukaj preden nadaljujemo obravnavo, ali je to to? Treba je dobiti odgovor Zakonodajno-pravne službe, ampak mislim, da ga ne rabimo. Ker po tem, kar smo prebrali v tem mnenju in kar je bilo danes dodatno povedano, s temi amandmaji, ki so doslej vloženi, ti pomisleki niso odpravljeni, ker gre samo za formalistične popravke. Povedano je bilo s strani predlagateljice, da gre za pomembno vsebino, pomembno temo in če vsebinsko izpustim svoj del razprave lahko ugotovim, da ta vsebina, ki jo imamo danes tukaj na mizi, ne omogoča operativnosti izvedbe v primeru nalezljivih in ostalih bolezni. Zaradi tega je zelo pomembno kaj bomo sprejeli. Ker če bomo sprejeli nekaj napol in ne bo sprejeto tako, da bo uresničeno tisto kar pričakuje Ustavno sodišče bo ponovno presoja in se bo ta krog vrtel. Proceduralno mislim, da niso izpolnjeni pogoji. Predlagam, da to obravnavo prekinete, določite rok za nadaljevanje, ko bodo izpolnjeni, in da se takrat o vsebini naprej pogovarjamo, ker danes se bomo zelo težko glede na to kar smo slišali. Hvala.