Govor

Tadej Ostrc

Najlepša hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica.

Spoštovane članice, člani Odbora za zdravstvo!

Dovolite mi, da najprej vsem članom odbora zaželim uspešno delo.

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije je 7. 6. 2022 v mnenje Vladi posredovala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, po skrajšanem postopku, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga. Predlog, kot je že bilo navedeno, predlog zakona opredeljuje situacije, v katerih je dopustno, da vlada na predlog ministra, pristojnega za zdravje, z uredbo odredi naslednje ukrepe: pogojevanja gibanja in zbiranja oseb ter prometa blaga ali izvajanja storitev, omejitev in prepoved prihoda iz držav, v katerih obstaja možnost okužbe z nalezljivo boleznijo, omejitev gibanja na določeno območje ali prepoved dostopa na določeno mesto, nadalje omejitev ali prepoved zbiranja oseb na določenih javnih krajih ter omejitev ali prepoved prometa z blagom, izvajanja storitev ali izvajanja delovnih procesov. Prav tako je možna omejitev ali prepoved pouka oziroma izvajanje vzgojno-izobraževalnega oziroma izobraževalnega programa v prostorih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih; omejitev javnih shodov zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena ter zbiranja zaradi kolektivnega uresničevanja verske svobode, pri čemer pa seveda določa njihovo postopno odrejanje glede na težo posega v človekove pravice in temeljne svoboščine. Predlog zakona opredeljuje pogoje in postopek za uvedbo ter podaljšanje ukrepov in maksimalno trajanje navedenih ukrepov. Predvideva tudi intenzivnejši in strožji parlamentarni nadzor nad podaljševanjem po vsebini istega ukrepa. Predlog zakona je usmerjen v odpravo neskladja 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih z Ustavo Republike Slovenije, ki je bilo ugotovljeno z dvema odločbama Ustavnega sodišča. Vlada podpira cilj predloga zakona, to je čim prej odpraviti neskladje 39. člena ZNB z Ustavo, vendar pa hkrati ocenjuje, da je treba predlog Zakona v zakonodajnem postopku izboljšati, da bodo ustrezno naslovljena vprašanja skladnosti predloga zakona z upoštevanimi odločbami Ustavnega sodišča, pravno-sistemska vprašanja in zakonodajno-tehnična vprašanja na katera je v svojem mnenju k predlogu zakona opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Hvala.