Govor

Najlepša hvala, predsednica.

Vsi vemo kaj je v lanskem letu ugotovilo Ustavno sodišče, ki je seveda presojalo mnoge pobude za oceno ustavnosti odlokov, ki jih je kot je bilo, potem seveda ugotovljeno protiustavno in protizakonito sprejemala prejšnja Vlada. Ustavno sodišče je dalo zakonodajalcu torej Državnemu zboru dva meseca časa, da ugotovljene protiustavnosti odpravi pa vendarle je še danes stanje popolnoma enako kot je bilo. Namen tega, kar imamo danes na mizi je točno odprava protiustavnosti. In sicer je zakon v resnici spisala civilna družba, ki je namesto zakonodajalca pa tudi namesto izvršilne veje oblasti opravila njihovo delo. Namen tega je tudi jasno sporočilo nikoli več, nikoli več nobena vlada ne more početi tega, kar je počela prejšnja. Ne na tak način, ne tako neargumentirano, ne v takem kaosu, ne s takim poseganjem na vsa polja družbenega življenja brez obrazložitve brez stroke brez časovnice, kar malo na počez in to je tisto, kar je seveda potrebno nujno urediti, da se nam takšna situacija nikoli več ne ponovi. Predlog, ki ga imamo na mizah, posega samo v te člene, nikakor in na nobenem mestu se ne ukvarja s cepljenjem. Posebej poudarjam, nikjer, na nobenem mestu se ne dotika v nobenem pogledu cepljenja, ne njegovega izvajanja, ne njegove obveznosti, ne ničesar.

Druga stvar. Zelo jasno in zelo natančno določa, kaj vlada lahko počne in česa ne sme. Določa tudi, na kak način lahko to počne, in predvsem določa, da ji vse, kar počne, predlaga stroka. Stroka je tista, ki je bila v letih epidemije popolnoma zanemarjena, ki se jo je ignoriralo, ne upoštevalo. Ta predlog pa pravi ravno obratno – vse, kar vlada sprejme, mora predlagati, oceniti, utemeljiti stroka. In če vlada v enem delu, ko ima politično diskrecijo, morebiti ne sledi temu, kar pravi stroka, potem mora jasno in glasno povedati, zakaj tega ne bo upoštevala, kakšni so argumenti, da bo določeno stvar naredila drugače, in vse skupaj javno objaviti.

Tretji element, ki je v tem predlogu zelo pomemben, pa je uvedba strogega parlamentarnega nadzora. Parlament je tisti, ki bo na koncu najprej se seznanjal, potem pa tudi potrjeval vse ukrepe, ki bi jih želela sprejeti vlada. To se mi zdi še posebej pomembno v luči tega, da vendar gre za neke posege, da pri podaljševanju ukrepov nad 30, nad 60 ali nad 90 dni gre za zelo strogo ukrepanje, gre za posege v družbeno in socialno življenje, v zadnjih fazah tudi za posege v neke človekove pravice in zato je prav, zato je zelo pomembno, da tudi Državni zbor opravi svojo nalogo in prevzame tudi svoj del odgovornosti za takšno ukrepanje. Samo na ta način lahko zagotovimo, da bodo ljudje vedeli, da smo odgovorni, da mislimo resno in da s polno odgovornostjo sprejemamo tudi posledice za tisto, kar bo sprejeto.

Na tej točki bi za uvod končala, pa se bom potem odzivala pri posameznih členih in podrobneje obrazložila samo vsebino, pa tudi amandmaje, ki ste jih prejeli na mizo. Hvala.