Govor

Ne bomo naredili nobene pavze in gremo naprej.

Poglejte, sedaj se pa vprašajmo kje sedimo, kje sedimo. Gremo naprej. Jaz razlagam Poslovnik in gremo naprej. Če Državni zbor sklepa ne bo sprejel bo Kolegij predsednice Državnega zbora sprejel novi sklep 4.a točka dnevnega reda 2. izredne seja pa postane brezpredmetna, da dokončne odločitve kolegija, zato o njej v tem primeru danes ne bomo odločali.

Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav.

Glasujemo. Navzočih je 58 poslank in poslancev, za je glasovalo 55, proti pa 3.

(Za je glasovalo 55.) (Proti 3.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet. Zato bo zbor 4.a točko dnevnega reda obravnaval v skladu z časovnim potekom seje.

Sedaj pa prehajamo na glasovanje o določitvi dnevnega reda v celoti.

Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red - Prosim za mir! – kot ste ga sprejeli s sklicem to se pravi glasujemo o dnevnemu redu.

Glasujemo. Navzočih je 58 poslank in poslancev, 68, se opravičujem, poslank in poslancev, za je glasovalo 61, proti 7.

(Za je glasovalo 61.) (Proti 7.)

Ugotavljam, da je dnevni red 2. izredne seje Državnega zbora določen.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOG ZA IZVOLITEV PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na podlagi prvega odstavka 111. člena Ustave Republike Slovenije Državnemu zboru 23. maja 2022 predlagal, da za novega predsednika Vlade izvoli dr. Roberta Goloba.

Besedo dajem kandidatu za predsednika Vlade dr. Robertu Golobu, da v skladu z drugim odstavkom 226. člena Poslovnika predstavi programske zasnove Vlade.

Dr. Golob, izvolite.