Govor

Hvala lepa. Seje ne bomo prekinjal in gremo naprej.

Nadaljujem. Če Državni zbor sklepa ne bo sprejel bo…

Izvolite, postopkovno.