Govor

Jaz mislim, da imam oziroma imamo v Državnem zboru tudi službo, ki razlaga Poslovnik Državnega zbora oziroma imamo Zakonodajno-pravno službo, zato na tem mestu predlagam prekinitev seje za 45 minut in predsednico prosim, da odloči o tem, da razlago ali so točke 4.a oziroma ali je točka 4.a v skladu s Poslovnikom Državnega zbora to je možno po 5. točki 66. člena torej še enkrat moj postopkovni predlog je, da se pozove Zakonodajno-pravno službo, da poda mnenje glede določitev predsedniških in podpredsedniških mest oziroma mest v delovnih telesih.

Najlepša hvala.