Govor

Kolegij predsednice Državnega zbora Republike Slovenije je na 1. redni seji 24. maja sprejel sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o odločitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora. Gre za odločitev Kolegija predsednice Državnega zbora Republike Slovenije, ki je v nasprotju s 33. členom Poslovnika Državnega zbora. V navedenem členu namreč je navedeno, da kolegij ob določitvi števila članov v vseh delovnih telesih, ki pripadajo posamezni poslanskih skupini, upošteva velikost posamezne poslanske skupine, ob določitvi mest v posameznem delovnem telesu pa upošteva razmerje med poslanci vladajoče koalicije in poslanci koalicije. Pri določanju vodilnih funkcij v delovnih telesih se upošteva velikost poslanske skupine poleg tega pa tudi porazdelitev drugih funkcij v Državnem zboru ter razporeditev poslancev v delegacijo v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter mednarodnih organizacijah in mednarodnih telesih. Po razrezu in opravljenem matematičnem izračunu na podlagi Poslovnika Državnega zbora s strani Kabineta predsednice Državnega zbora Republike Slovenije je Poslanski skupini SDS pripadalo 6 predsedniških mest v delovnih telesih. Po posvetovanjih in dogovarjanjih smo podali predlog za 6 predsedniških mest, a je na seji Kolegija predsednice Državnega zbora prišlo do odločitve, ki je po našem mnenju v nasprotju s Poslovnikom Državnega zbora. S sprejemom amandmaja, ki ga je vložila Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanskih demokrati, se je eno predsedniško mesto odvzelo Poslanski skupini SDS, in to je mesto predsednika Komisije za nadzor javnih financ. Po tem razrezu oziroma sklepu, ki je bil sprejet na Kolegiju predsednice Državnega zbora, tako Poslanski skupini SDS pripada le 5 predsedniških mest, čeprav, ponavljam, ji po razrezu in matematičnem izračunu, opravljenem s strani Kabineta predsednice Državnega zbora pripada 6 predsedniških mest.

Naj povem, da so bila, bom rekla, pogajanja oziroma dogovarjanja so tekla včeraj in že tudi prej na neformalnem in potem formalnem delu in da Slovenska demokratska stranka ni zahtevala nič manj in nič več kot ji pripada po matematičnem razrezu, torej 6 predsedniških mest in 6 podpredsedniških mest. vse ostalo je v bistvu, bom rekla, neko dogovarjanje v ozadju, v katerem nismo sodelovali in v katerem smo, vsaj tako sodeč oziroma je dejstvo, da smo oškodovani za eno predsedniško mesto. S tem se krši 33. člen Poslovnika Državnega zbora in menimo, da na takšen način v bistvu Državni zbor, Kolegij predsednice Državnega zbora ne more nadaljevati s svojim delom. Predsednica Državnega zbora je včeraj za medije dejala, da je bil razrez zastavljen, citiram: »Zastavljen je bil tako kot mora biti, ampak v Državnem zboru velja večinsko pravilo in izglasovan je bil amandma, ki je bil predlagan s strani NSi«. Potemtakem, če to prevedemo za delo vnaprej, lahko večina odloči, da ne velja poslovnik, da ne veljajo mandati določenih poslancev. Torej je tista večina, ki odloča, večina koalicije mogoče še s kakšno pomočjo in lahko se kaj kmalu zgodi, da kdo ostane ob mandat in pa da se ne spoštuje predvsem Poslovnik Državnega zbora. Še nekaj nas na to navaja. Tudi napovedi v medijih, da bodo sklicani hearingi pred poslovniškim rokom, govori tudi o tem, da se očitno v tem Državnem zboru ne bo več spoštoval poslovnik. Ponovno poudarjam, Slovenska demokratska stranka bo delovala v Državnem zboru takrat oziroma konstruktivno in naprej, ko se bo spoštoval Poslovnik Državnega zbora, ko bomo dobili predsedniška mesta, ki nam, ponovno poudarjam, pripadajo po razrezu in matematičnem izračunu predsednice Državnega zbora, ki po njeni izjavi se očitno strinja, da je razrez, ki ga je pripravila, takšen kot mora biti po poslovniku in da je pač amandma tisti, ki ga je izglasovala koalicija oziroma amandma Nove Slovenije, ki je bil izglasovan včeraj na kolegiju z večino, torej da lahko večina odloči, da ta pravila ne veljajo več. Zato na tem mestu torej opozorilo. Opravimo ponovno odločitev o sklepu predsednice Državnega zbora z razumom in da pripada torej poslanskim skupinam točno tisto število predsedniških mest, ki jim pripada. Nič več in nič manj.

Hvala.