Govor

Hvala lepa.

Želi še kdo besedo? (Da.) Lucija Tacer, izvoli.