Govor

Hvala lepa tudi vam. Sedaj pa dajem besedo predstavnici Zakonodajno-pravne službe gospe Valentini Marolt. Izvolite.