Govor

Vse članice in člane odbora, vabljene ter ostale prisotne prav lepo pozdravljam!

Pričenjam 2. nujno sejo Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji poslanci, in sicer Damijan Zrim, ki ga nadomešča poslanec Predrag Baković in gospa Alenka Helbl, ki jo nadomešča Andrej Hoivik.

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red seje odbora: prva točka Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja – druga obravnava in druga točka Predlog odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto. Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov v zvezi z dnevnim redom je določen takšen dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem seje.

Smo pri 1. TOČKI DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VREDNOTENJU IN PRIZNAVANJU IZOBRAŽEVANJA – DRUGA OBRAVNAVA.

V zvezi s to točko ste prejeli gradivo, ki je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora, in sicer predlog zakona, zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora, mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Vlade, amandmaji Nove Slovenije – krščanskih demokratov.

K tej točki dnevnega reda so bili vabljeni: poslanec Jožef Horvat v imenu predlagateljev predloga zakona, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Državni svet in Zakonodajno-pravna služba.

Odbor bo predlog zakona obravnaval na podlagi 126. člena Poslovnika. Rok za vlaganje amandmajev je bil do začetka obravnave predloga zakona. V poslovniškem roku pa so amandmaje vložili Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Odboru predlagam, da v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 128. člena Poslovnika ob koncu razprave glasujemo o vseh členih skupaj. Kdo temu nasprotuje? Nihče. Hvala.

Pričenjam drugo obravnavo predloga zakona v kateri bomo opravili razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona. Želi predstavnica predlagatelja predloga zakona podati dopolnilno obrazložitev k členom predloženega zakona? Iva Dimic izvolite.