Govor

Najlepša hvala, kolega Baković.

Torej začenjamo 4. sejo Odbora za zadeve Evropske unije. Naj vas na začetku obvestim, torej da na seji kot nadomestni člani odbora s pooblastili sodelujejo, pozdravljam kolega Jerneja Vrtovca, ki nadomešča kolega mag. Janeza Žaklja in pa kolegica Lucija Tacer nadomešča kolegico Matejo Čalušić.

Obveščam vas tudi, da so na sejo povabljeni torej poslanci Evropskega parlamenta, pozdravljam kolega Nemca iz Republike Slovenije, Urad predsednika Republike Slovenije, Kabinet predsednika Vlade ter predstavniki Vlade in Državnega sveta.

Torej vse navzoče vas tudi lepo pozdravljam. Torej prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem te seje ste torej prejeli dnevni red seje odbora. Ker v poslovniškem roku nismo prejeli predlogov za spremembo dnevnega reda, je določen takšen dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – ZASEDANJE SVETA EVROPSKE UNIJE ZA SPLOŠNE ZADEVE V LUKSEMBURGU, 21. JUNIJA 2022.

Gradivo k tej točki smo prejeli od Vlade, 15. junija 2022 na podlagi 8. točke Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije.

Torej prosim sedaj ministrico za zunanje zadeve, gospo Tanko Fajon, da nam predstavi izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju.

Hvala.