Govor

Ja, jaz predlagam, da se 4. točka dnevnega reda današnje 4. nujne seje Mandatno-volilne komisije umakne z dnevnega reda, glede na to, kar je bilo pravkar predstavljeno s strani obeh vabljenih, dr. Cizlja in gospoda Emeršiča. Torej, še enkrat, moj predlog je umik točke dnevnega reda.