Govor

Hvala. Najprej bi pričakoval, da se Vlada odzove na ta dejstva, ki so bila predstavljena. V nasprotnem primeru predlagam, da se pač ta točka umakne z dnevnega reda, če drugih argumentov Vlada ne bo predstavila. Ker zdaj glede na gradivo, ki je predstavljeno, in dokaze oziroma materialne, bi rekel, priloge, ki so jih predstavili, mislim, da je treba točko umakniti z dnevnega reda in s tem rešimo tudi Vlado pred nekimi težavami. Rad bi slišal seveda odgovor ministra na ta dejstva, ki so bila navedena. Tudi to, da ima odločbo KPK, kajne, sklicuje se na neko iz 2017, gospod je predstavil odločbo, ki jo ima iz leta 2021, ko je zaprosil za mnenje, ali je to združljivo ali nezdružljivo. Se pravi, da je treba to tudi vzeti v obzir, če se je KPK tako odločil, drugače smo v nekem pravnem kaosu, tako kot sta oba predgovornika omenila. Tako bi prosil stališče Vlade.