Govor

Hvala lepa.

Želela bi vas seznaniti še z naslednjim pooblastilom: kolega Žan Mahnič nadomešča Alenko Jeraj.

Zdaj pa dajem besedo naprej dr. Leonu Cizlju. Izvolite.