Govor

Hvala lepa.

Želi še kdo?

Izvolite, kolega Mahnič.