Govor

Nataša Kovač

Hvala lepa.

Lep pozdrav, poslankam in poslancem, gospa predsednica.

Ob tem uvodu naj dodam samo še nekaj besed utemeljitve pri predlogu za mag. Milana Martina Cvikla za viceguvernerja Banke Slovenije. Kot je bilo že omenjeno je predsednik republike ponovil javni poziv po prvem neuspešnem glasovanju o kandidatu. Na poziv so se prijavili štirje kandidati: dr. Primož Dolenc, Miha Mihič, Matjaž Noč in mag. Sibil Svilan. Po temeljitih posvetovanjih s poslanskimi skupinami, na katerih so poslanske skupine vlade koalicije predsedniku republike predlagale kandidaturo izven javnega poziva, se je predsednik odločil, da Državnemu zboru v skladu z možnostjo, da kandidira tudi kandidat izven javnega poziva, odločil, da Državnemu zboru predlaga v imenovanje mag. Milana Martina Cvikla.

Mag. Cvikl je magister ekonomskih znanosti, ki je študij ekonomije končal na ekonomski univerzi v Ljubljani in se takoj zaposlil v takratnem analitsko-raziskovalnem centru Banke Slovenije. Delovne izkušnje, ki jih je gospod Cvikl pozneje pridobil pri delu na slovenski centralni banki, Svetovni banki, na Ministrstvu za finance, v Novi ljubljanski banki, Vladi Republike Slovenije, na Evropskem računskem sodišču ter v svetu direktorjev Evropske banke za obnovo in razvoj, so tesno povezane s področjem delovanja Banke Slovenije v izvajanju njenih politik in delovanja regulatorja in nadzornika, najsibo to področje analize denarne politike, vzpostavljanje centralno-bančnega, fiskalnega in finančnega sistema v državah tranzicije, vzpostavitvi pogojev za prevzem evra, krepitvi rasti in kapitalske ustreznosti bank in podobno. Kot minister za evropske zadeve je mag. Cvikl dodobra spoznal evropske institucije, pomembne za ekonomsko in finančno upravljanje evropske denarne in gospodarske unije. V času dela na evropskem računskem sodišču je deloval kot član, poročevalec in dekan senata, ki je revidiral odziv Evropske unije na finančno krizo vključno z revizijo novo vzpostavljenih regulatornih avtoritet. Vprašanja, s katerimi se je mag. Cvikl delovno največ ukvarjal, so tako ključna vprašanja nadaljnjega delovanja Banke Slovenije kot dela enotnega nadzornega mehanizma SSM, ki ga sedaj opravlja Evropska centralna banka, ter delovanje enotnega reševalnega mehanizma SRM, ki naj bi nadomestil vlogo nacionalnih reševalnih mehanizmov v primeru ponovitve kriz, ki bi ogrozile suverene države. Mag. Milan Martin Cvikl je odličen strokovnjak z dolgoletnimi bogatimi izkušnjami v domačem in širšem mednarodnem okolju na področju centralnega bančništva in financ nasploh. Pozna delovanje narodnih gospodarstev, institucij Evropske unije in tudi institucij Evropske centralne banke in njenih mehanizmov. S svojimi izkušnjami in znanjem lahko pomembno prispeva k učinkovitejšemu in uspešnejšemu delovanju slovenske centralne banke v evropskem sistemu centralnih bank.

Na podlagi posvetovanj s poslanskimi skupinami Državnega zbora je mogoče ugotoviti, da kandidat uživa potrebno podporo za izvolitev. Na podlagi vsega navedenega predsednik republike meni, da je mag. Milan Martin Cvikl primeren kandidat za predlagano mesto in bo v primeru izvolitve naloge na Banki Slovenije lahko opravljal z največjo mero strokovnosti in vestnosti.

Hvala lepa.