Govor

Dober dan!

Nadaljujemo, še od prej z novo sejo, 6. nujno sejo Mandatno-volilne komisije.

Imam tukaj pooblastil. In sicer Rastislav Vrečko nadomešča poslanko Almo Intihar, Milan Jakopovič poslanca dr. Mateja Tašnerja Vatovca, Dušan Stojanović Mojco Šetinc Pašek in mag. Janez Žakelj Janeza Ciglerja Kralja pa še Žan Mahnič nadomešča Alenko Jeraj in pa Tomaž Lisec Anjo Bah Žibert. Lepo pozdravljeni!

S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red:

1. Predlog za imenovanje člana Sveta Banke Slovenije

viceguvernerja,

2. Predlog za imenovanje predsednice Računskega sodišča,

3. Predlog za razrešitev z mesta članice Sveta Banke

Slovenije viceguvernerke

4. Predlogi za izvolitev v sodniške funkcije na sodniška

mesta okrajnih sodnic in sodnikov na okrajnem sodišču v Ljubljani.

Ker v poslovniške roku nisem prejela predloga za spremembo dnevnega reda ugotavljam, da je dnevni red seje takšen kot ste ga s sklicem prejeli. Nekatera gradiva za današnjo sejo ste prejeli tudi v varovani predal v sistemu Udis, zaradi osebnih podatkov. Če jih nameravate navajati vas lepo prosim, da me na to opozorite, ker bo potrebno, potem zapreti sejo skladno s 101. členom Poslovnika.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA IN SICER NA PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANA SVETA BANKE SLOVENIJE VICEGUVARNERJA, ki ga je Državnemu zboru predlog predsednik Republike Slovenije.

Predlog ste članice in člani, zaradi varstva podatkov prejeli v varovani program v sistemu Udis. K tej točki dnevnega reda sem vabila tudi Urad predsednika Republike seje se udeležuje gospa Nataša Kovač, ki jo lepo pozdravljam. Torej guverner Banke Slovenije je 5. oktobra 2021 obvestil predsednika Republike Slovenije, da 5. aprila 2022 preneha mandat viceguvernerju dr. Primožu Dolencu. Državni zbor je na seji 4. februarja 2022 odločal o predlogu predsednika Republike Slovenije za imenovanje člana Sveta Banke Slovenije viceguvernerja, vendar kandidat na tajnem glasovanju ni prejel zadostnega števila glasov poslank in poslancev. Predsednik Republike Slovenije je zato ponovno opravil postopek za zbiranje predlogov možnih kandidatov in po pogovoru s predlaganimi kandidati presoji kandidatur in posvetovanjih z vodij poslanskih skupin ter na podlagi možnosti iz četrtega odstavka 37. člena Zakona o Banki Slovenije, v skladu katero lahko imenovanje predlaga tudi druge kandidate, ki se niso prijavili na poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov Državnemu zboru v imenovanje za člana Sveta Banke Slovenije viceguvernerja predlaga mag. Milana Martina Cvikla. Predlog predsednika republike je obrazložen in vsebuje tudi življenjepis kandidata. Priložena pa mu je tudi izvaja kandidata o sprejemu kandidature. Sedaj pa dajem besedo gospe Nataši Kovač.

Izvolite.