Govor

Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Spoštovani kandidat za ministra!

Sedaj ob tako splošni predstavitvi je težko postaviti zelo konkretno vprašanje. Govorite o tem, da se je treba vrniti h koreninam jaz tega nisem dobro razumel. Lahko vam pa povem, da je na Ministrstvu za obrambo so bili vsi strateški dokumenti sprejeti in usklajeni tako z Natom kot EU in je sedaj potrebno delovati. Kot so že predhodniki povedali je bilo 20. januarja 2020 ste objavili Belo knjigo o obrambi takrat v času vaše Vlade in tam ste navedli tudi, da bo obrambni sistem RS bo sledil ambiciji, da se znotraj širših fiskalnih okvirov v srednjeročnem obdobju do leta 2024 obrambni izdatki povečajo na 1,5 odstotka BDP ter da se postopno približujejo dolgoročnemu cilju obsega 2 odstotka BDP. Tukaj delati nove študije verjetno ni kakšne posebne potrebe. Skrbi me tudi sem bil pred dvema urama na predstavitvi kandidata za finančnega ministra in on je povedal na temo izdatkov za obrambo, da se zaveze morajo izpolnjevati. Tako, da jaz mislim, če je gospod Stoltenberg v Ljubljani oktobra 2018 dobil prav od vas zavezo, da bodo ti izdatki izvedeni mislim, da tukaj ni veliko pomislekov.

Glede same nabave osemkolesnikov. Kako boste vzpostavili srednjo bataljonsko bojno skupino brez 8x8 osemkolesnikov se pravi? Če ste to že predstavili Natu?

Zanima me tudi kako boste zagotovili interoperabilnost Slovenske vojske, ker to opremo imajo vsi? Imajo Nizozemci, imajo Nemci, Balti. Seveda droni so pa druga zgodba. To pa je nekaj drugega.

Potem v vaši predstavitvi sem pogrešal pomembno Uprave za vojaško dediščino, ki je tudi del Ministrstva za obrambo. Zanima me kakšne načrte imate s to upravo za ta del?

Kar se pa tiče vprašanj zaščite in reševanja. Omenili ste, da bo preko Požarnega sklada povečano financiranje vseh gasilskih organizacij. Vlada v odhodu je na področju zaščite in reševanja naredila precej stvari. Med drugim se je sredstva za nakupe gasilske opreme zvišalo iz 1,7 milijona na 2,6 milijona. Kot veste verjetno se je tudi Požarni zakon spremenil, se je sprejel in tam je predvideno, da Vlada prevzame zavarovanje vseh gasilskih enot s tem pa ostane še dodatnih 4 milijone povečanja za občine za nakupe gasilske opreme pa me zanima konkretno koliko ste vi imeli v načrtu povečati to zadevo sredstva skratka za zaščito?

Druga stvar. Zanima me še ta odhajajoča Vlada je uspela zagotoviti 70 milijonov evropskih sredstev za posodobitev sistema zaščite in reševanja. Zelo me veseli, ker sta bila oba župana veva kako je, ko je nesreča v občini ali pa širše v regiji je dobro imeti zelo dobro koordinacijo med civilno zaščito, gasilci, gorskimi reševalci in vsemi ostalimi skupinami. Tukaj je v teh 70 milijonih je tudi Nacionalni center za zaščito in reševanje predvideno in potem še trije pod centri pa me zanima kakšen je načrt za izvedbo tega dela projekta?

Mogoče še ena taka stvar, ki ni neposredno vezana se pravi koalicijska pogodba predvideva ukinitev Zakona o dohodnini. V tem zakonu pa je Ministrstvo za obrambo na predlog Gasilske zveze predlagala olajšave znižanje davčne osnove v višini tisoč 500 evrov za vse gasilce, operativce, ki so neprekinjeno delovali 10 let v operativi. Tukaj sem jaz dobil veliko klicev iz terena kaj bo sedaj s tem, ker se mi zdi, da je bila to ena taka gesta tem prostovoljcem in kot ste pravilno ugotovili naša zaščita in reševanja temelji na prostovoljstvu in mislim, da bo to, če bo prišlo do tega zelo slabo sprejeto.

Prosil bi za vaše odgovore.

Hvala lepa.