Govor

Ja, predsedujoči predsednik, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Hvala lepa za predstavitev spoštovani kandidat za ministra za obrambo.

Kot verjetno se boste vsi strinjali z menoj je vodenje obrambnega ministrstva odgovorni in zahtevno delo. Zahteva osebo z ugledom in močno politično podporo ne samo v parlamentu, ampak tudi širše. Nahajamo se v situacijo, ko je v Evropi vojna in če hočemo, da Slovenija ostane tako varna država kot je sedaj bo potrebno kar nekaj sredstev več nameniti za oboroževanje, zato me zanima vprašanje oziroma zanima me odgovorov, postavim vam vprašanje kako vam bo to uspelo predstaviti in zagotoviti v Vladi, da bo pač vojska dobila določena sredstva za delo? Tako tudi predsednik države vsako leto poda oceno pripravljenosti Slovenske vojske. K tej oceni prispeva tudi kadrovska slika, katera se je pa po dolgem času in to je v letu 2020, ko je Vlado vodil predsednik Janez Janša obrnila v pozitivni trend. Zanima me kako boste uspeli nadaljevati ta trend zvišanja ocene pripravljenosti Slovenske vojske?

V začetku ste tudi veliko časa oziroma predstavitvi veliki poudarek dali na raziskavah in razvoju ter analizah nabav v preteklem obdobju. Mene je strah, da boste mogoče preveč časa porabili za razne analize in za revizije do sedaj sklenjenih pogodb niste pa omenili časovnega okvirja do kam bodo segale te revizije. Omenili ste tudi neki novi koncept vojskovanja to je / nerazumljivo/. Omenjali ste obdobje med II. svetovno vojno, ampak spoštovani kandidat sedaj smo v letu 2022 in malo me skrbi to, kar ste povedali, če to tudi verjamete.

Omenili ste tudi izobraževanje med zaposlitvijo. Jaz bi rekel, da to ni ničesar novega. Vse ustanove, vsa podjetja povsod se je možno izobraževati med zaposlitvijo, vendar človek mora opravljati tisto delo, za katerega je usposobljen oziroma izobražen.

Omenili ste tudi junijsko srečanje z Natom, katero bo baje v Madridu, kjer se boste srečali obrambni ministri držav članic. Na tistem sestanku je baje predvideno tudi nekoliko večje povečanje denarnih sredstev na račun oboroževanja. Še enkrat me zanima kako boste vi to zagotovili v svoji koaliciji, ker vemo, da imate v koaliciji tudi stranko, katera nasprotuje oboroževanju članstvu v Nato in vse, kar je povezano z obrambo naše domovine Slovenije?

Hvala lepa za vaše odgovore.