Govor

Hvala za besedo.

Lep pozdrav vsem!

Jaz moram povedati, da sem pobudo predstavnikov SDS res temeljito prebrala in moj prvi občutek kot novinki je bil, kot da berem pismo užaljenega otroka, ki mu starši niso kupili željene igrače. Pa če govorimo o realnih dejstvih. Jaz sem pogledala poslovnik in beseda opozicija je v njem devetkrat zapisana z izpeljankami matematično, matematični izračun, matematika pa niti enkrat. Če mogoče nadaljujem o realnih dejstvih. Poslovnik vseh teh devetkrat, ko omenja opozicijo, nedvoumno v enem primeru navaja, da pripada mesto največji opozicijski stranki, to vemo vsi, da je mesto podpredsednika Državnega zbora. V vseh ostalih primerih je navedeno zgolj »pripada opoziciji« in predvsem se to nanaša na nadzorna delovna telesa. Torej če v enem primeru je izrecno navedeno, da pripada neko mesto največji opozicijski stranki in v vseh ostalih osmih primerih ne, je meni logično, da dopušča možnost, da ostala mesta pripadajo tudi kateri drugi opozicijski stranki, mogoče najmanjši, zdaj pač v trenutnem primeru imamo dve. Če se vrnem mogoče na začetek, kar se tiče razprave 2. izredne seje in vseh dokumentov, ki so razpoložljivi, o poteku Kolegija predsednice Državnega zbora, ugotavljam, da je predsednica zelo korektno odvodila ta kolegij in v skladu s poslovnikom, torej v skladu s 21. členom in 33. členom, kjer kolegij odloča in določa število mest poslancev v posameznih delovnih telesih kot tudi predsednike in podpredsednike. Da je bilo vse korektno izpeljano, priča tudi dejstvo, da nihče od poslanskih skupin, torej tudi ne začasni vodja Poslanske skupine SDS gospod Krivec nad pripravljenim gradivom ni imel nekih predlogov, dopolnitev, pripomb. In zdaj če vse to nekako zajamem, ugotavljam, da je bil postopek izpeljan v skladu s poslovnikom, zato ne razumem, kaj naj bi mi danes razpravljali ali pa »obrazlagali«. Predsedujoči Komisije za poslovnik je že uvodoma povedal, kaj je sploh naloga Komisije za poslovnik, in to zagotovo ni, da ocenjujemo posamična konkretna dejanja predsednice Državnega zbora ali postopkov kolegija, kar, če prav razumem, pričakuje SDS od nas. Zato jaz ne vidim potrebe, da bi razlagali določili poslovnika, za katere nas poziva največja opozicijska stranka, in predlagam, da sprejemamo sklep, da se razlage za četrti in šesti odstavek 33. člena Poslovnika Državnega zbora, da ni potrebna. Istočasno pa bi še dodala, da opoziciji – opozicijama dvema – se ni odvzelo praktično nič niti po matematičnem izračunu, ki, mimogrede, ni predpisan, se pa lahko strinjam, da je to lahko neka usmeritev, ne vem, gentlemanski dogovor, dogovor med poslanskimi skupinami, da nam pokaže eno smer. Zagotovo pa ni to pravilo, ki se ga moramo držati kot pijanec plota.

Toliko. Hvala.