Govor

Če govorimo o insinuacijah pa dovolite, da morda za javnost ne pa za člane te komisije preberem šesti odstavek 33. člena Poslovnika: »Pri določenih vodilnih funkcijah v delovnih telesih se upošteva velikost poslanske skupine poleg tega pa tudi porazdelitev drugih funkcij v Državnem zboru ter razporeditev poslancev delegacij v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter mednarodnih organizacijah in mednarodnih telesih.«

Zakaj v Poslanski skupini govorimo, da gre za politično trgovanje? Po izračunu predsednice Državnega zbora oziroma njenega kabineta je prišlo, da pripada Poslanski skupini SDS 6 cela in še nekaj predsedniških mest in skoraj 16,5 podpredsedniških mest. Potem pa ste se zaradi politične večine odločili, da ste dali Poslanski skupini SDS samo 5 predsedniških mest, kar ste tudi izglasovali na seji Državnega zbora. Skratka ne gre za nobene insinuacije, ampak za realna dejstva, o katerih hočemo, da Komisija za poslovnik spregovori in od njih morda tudi odloča.

Hvala.