Govor

Hvala lepa.

Mislim, da ima kolegica Sukič, postopkovno.