Govor

/ izključen mikrofon/ To je vaša odločitev, ker imate besedo…