Govor

Vse prisotne lepo pozdravljam, še posebej pa gospoda Klemna Boštjančiča, kandidata za ministra za finance.

Pričenjam 1. nujno sejo Odbora za finance.

Na seji so kot nadomestni članice in člani odbora s pooblastili: Mojca Šetinc Pašek namesto nezasedenega mesta, ki pripada Poslanski skupini Svoboda, namesto Jerneja Vrtovca mag. Janeza Žakelj in namesto Luka Meseca Miho Kordiš.

S sklicem nujne seje ste prejeli dnevni red. Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je določen takšen dnevni red seje kot ste ga prejeli s sklicem, tj. na podlagi prvi odstavek 64. člena tretjega odstavka Poslovnika Državnega zbora.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDSTAVITEV KLEMNA BOŠTJANČIČA, KANDIDATA ZA MINISTRA ZA FINANCE.

Odbor bo predstavitev kandidata opravil na podlagi drugega odstavka 112. člena Ustave ter prvega in drugega odstavka 230. člena Poslovnika Državnega zbora.

Za sejo ste gradivo prejeli liste kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije z dne 25. 5. 2022. Predlagatelji / nerazumljivo/ predsednik Vlade dr. Robert Golob.

Na sejo sem vabila kandidata za ministra za finance Klemna Boštjančiča.

Besedo najprej dajem kandidatu za ministra za finance Klemnu Boštjančiču, da se predstavi odboru in da v nadaljevanju odgovarja na vprašanja članic in članov odbora.

Prosim.