Govor

Vladimir Horvat

Mag. Mateja Špes je rojena v letu 1985. Tudi njo odlikuje izjemno nadpovprečne ocene, tako v času študija, kot tudi po popravljenem oziroma ob opravljanjem pravniškem državnem izpitu.

Njena karierna pot se je začela sicer v odvetniški pisarni, nato pa je zaposlitev nadaljevala v sodstvu. Kot strokovna sodelavka se je najprej zaposlila na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča v Mariboru, nato pa na stečajnem oddelku in oddelku za gospodarsko sodstvo Okrožnega sodišča v Ljubljani ter nadalje na gospodarskem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani. Od leta 2020 dalje dela na upravnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, kjer poroča na sejah senata in pripravlja osnutke sodnih odločb. Je tudi avtorica več strokovnih člankov, objavljenih v eminentnih slovenskih pravnih publikacijah. Sodeluje tudi kot predavateljica na različnih šolah. Aktivno obvlada slovenski in angleški jezik.

Kot predhodna kandidatka, tudi na Vrhovnem sodišču jo seveda dobro poznamo, izjemno odstopa od povprečju, pri delu je odgovorna, zanesljiva in samostojna, ob enem pa tudi prizadevna, vztrajna, natančna in predana svojemu poklicu. Zelo dobro pozna tudi področje, na katerem bo sodila, če bo izvoljena na predlagano sodniško mesto. Na sejah senata poroča natančno in razumljivo, stališča predstavi jasno, pri čemer je sposobna hitrega in pravilnega / nerazumljivo/ odličnih pravnih področij.

Vse ostale njene nadpovprečne sposobnosti so seveda razvidne tudi iz našega predloga. Tudi člani Sodnega sveta smo pri razgovori z njo prepoznali vse že do sedaj naštete strokovne in druge nadpovprečne sposobnosti, in zato jo Sodni svet predlaga na razpisano sodniško mesto. Hvala lepa.