Govor

Hvala lepa.

Boste mogoče še imeli obrazložitev za drugo kandidatko mag. Špes? (Da.) Kar prosim.