Govor

Glede na to, da je bil sprejet predlog oziroma amandma Nove Slovenije, ki kaže na to, da se krši v bistvu poslovnik in razrez, Poslovnik Državnega zbora v 4. točki, ki govori, da kolegij ob določitvi števila članov v vseh delovnih telesih, ki pripadajo posamezni poslanski skupini, upošteva velikost, torej število članov posamezne poslanske skupine ob določitvi mest v posameznem delovnem telesu pa upošteva seveda razmerje med poslanci vladajoče koalicije in opozicije, v Slovenski demokratski stranki definitivno ne moremo podpreti takšnega razreza oziroma takšnega predloga o določitvi števila mest poslanskih skupin in delovnih teles Državnega zbora te o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripada mesto predsednikov in podpredsednikov delovnega telesa Državnega zbora. Namreč menimo oziroma dejstvo je, da je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke največja opozicijska poslanska skupina in bi potemtakem imela tudi seveda prednost pri določitvi oziroma pri njenem predlogu, upoštevanju njenega predloga. Glede na to, da ste podprli predlog Nove Slovenije, amandma in jim tako pripada Komisija za nadzor javnih financ, s tem pa se število članov predsednikov Slovenske demokratske stranke zmanjša iz 6 na 5, kar ne sledi razrezu, ki ga je pripravil torej Državni zbor. In sicer, da opozicijski SDS pripada 6,14 predsedniških mest in Novi Sloveniji 1,82. S tem se krši poslovnik. Namreč Nova Slovenija ima sedaj 3 predsedniška mesta, Slovenska demokratska stranka pa le dva. Ob tem, da je mesto predsednika Ustavne komisije prišlo naknadno in se ne upošteva glede na razrez, namreč Nova Slovenija se je odpovedala dvema podpredsedniškima mestoma za dodatno predsedniško mesto in se ta odbor oziroma predsedniško mesto v Ustavni komisiji nebi smelo šteti v kvoto torej v tem razrezu, ki je bil pripravljen, da opoziciji pripada 8 predsedniških mest. Torej bi v bistvu opoziciji moralo pripadati glede na to, da se Nova Slovenija odpovedala podpredsedniškim mestom za eno predsedniško, v bistvu 8 plus 1. Še enkrat, ker gre za kršenje poslovnika, v Slovenski demokratski stranki takšnega predloga ne bomo podprli. In tudi v nadaljevanju ne bomo predlagali podpredsedniških mest Državnega zbora ter seveda se bomo poslužili še ostalih, bom rekla, vzvodov, ki nam pritičejo po zakonodaji in pa po ustavi.