Govor

Hvala vam.

Želi še kdo besedo? (Ne.)

Prehajamo na glasovanje o vloženem amandmaju. Odločamo o amandmaju k predlogu sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora, ki ga je vložila Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati.

Kdo je za? (Svoboda, SD, Levica, Nova Slovenija.) Je kdo proti? (SDS.)

Ugotavljam, da je amandma sprejet.

Naprej odločamo o predlogu sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora.

Kdo je za? / oglašanje iz dvorane/

Izvolite, izvolite.