Govor

Najlepša hvala, predsednica, za besedo.

Jaz se vam sicer tudi zahvaljujem ob tej priložnosti za to, da smo lahko pravočasno oziroma da ste zamaknili tisto 12. uro, da smo lahko vložili tudi po poslanski skupini svoje predloge. Zahvaljujem se za upoštevanje predlogov.

Kar se tiče amandmaja, moram reči, da tega amandmaja v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne bomo podprli, kajti po sprejetju amandmaja bi Novi Sloveniji pripadala tri predsedniška mesta, kar pa po razrezu, ki je po 4. točki 33. člena poslovnika, ni v skladu s tem, pa tudi po razrezu, ki ste ga pripravili v Kabinetu predsednice Državnega zbora.

Hvala lepa.