Govor

Hvala lepa.

Spoštovana gospa predsednica Državnega zbora, drage kolegice in kolegi, sodelavke in sodelavci!

V skladu z dogovorom na dopoldanskem posvetu smo vam mi, spoštovana predsednica, poslali dopis in v tem kontekstu pripravili tudi amandma na ta sklep, in sicer k točki 4 – mislim, da imate amandma na mizi – prvega razdelka, kjer predlagamo z amandmajem, da se besedilo spremeni, in sicer, da mesto predsednika Komisije za nadzor javnih financ pripada Poslanski skupini Nova Slovenija – Krščanski demokrati, mesto podpredsednika pa pripada Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. In vas prosim za podporo. Hvala lepa.