Govor

Pozdravljeni! Začenjam 1. sejo kolegija in vas vse lepo pozdravljam, vse, ki ste prisotni.

Dnevni red imamo in gremo po vrsti.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI IN NALOGAH DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA.

Osnutek predloga odloka je bil pripravljen na podlagi dogovora na delovnem posvetu vodij in začasnih vodij poslanskih skupin, ta je bil 19. maja 2022 in ste ga prejeli s sklicem seje kolegija. Odpiram razpravo. Želi morda kdo besedo? Ker ne želi nihče, razpravo zaključujem.

Prehajamo na glasovanje, in sicer odločamo o Predlogu odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora. Glasujemo.

Kdo je za? (Vsi.)

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet v celoti.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI ŠTEVILA MEST POSLANSKIH SKUPIN V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA IN O DOLOČITVI POSLANSKIH SKUPIN, KI JIM PRIPADAJO MESTA PREDSEDNIKOV IN PODPREDSEDNIKOV DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA.

Predlog sklepa ste prejeli danes po končanem posvetu vodij poslanskih skupin.

Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvolite.