Govor

Najlepša hvala, predsedujoča, za dano besedo. Spoštovani kandidat za ministra, lepo pozdravljen.

Zdaj jaz moram reči, da glede na to, da ste že vseeno izkušen politik, ker že, kot ste sami dejali, 2 mandata vodite občino, sem pričakovala nekoliko manj branja, sploh ne poročil Evropske komisije, pa Umarja, pa raznih zakonskih podlag za črpanje, ker kar nekaj nas je tukaj poslancev, ki pač smo že v preteklosti bili v Državnem zboru in smo se že s temi dokumenti tudi seznanjali, pa mislim, da ni bilo potrebe. To je morda bolj za vas, da se seznanite z novo vsebino, ki vas na ministrstvu čaka. Tisto, kar me na eni strani zelo veseli, je to, da vi pozdravljate, zelo velik dajete na sam poudarek: regijam, ampak mi ta trenutek še nimamo pravih regij razen te statistične regije. In me zanima v prvi vrsti seveda ali to pomeni, da nas čaka regionalizacija Slovenije, se boste za to zavzeli, in če nameravate to tudi speljati, glede na to, da je vse kar navajate, na nek način bilo usmerjeno v same regije. Drugače jaz naj uvodoma povem, da se je Slovenija v zadnjih dveh letih bistveno izboljšala na področju črpanja sredstev in smo tako kot ste tudi sami dejali, v bistvu zelo dobro kotiramo na evropski ravni in bomo zagotovo iz obstoječe finančne perspektive tudi vsa sredstva uspešno počrpali, kot so tudi vsi dokumenti pripravljeni časovno v roku tako kot morajo biti, kar seveda gre velika zahvala obstoječemu ministru na tem resorju. Tisto kar me pa zmoti pa je, ko se na nek način napoveduje spet pisanje novih strategij, nekih novih dokumentov. Veseli me, da poudarjate sodelovanje, ampak zdaj tukaj ste že navajali en kup nekih deležnikov. Jaz se bojim, da bo na koncu tudi to vse kar bomo imeli, kopito nekih novih razvojnih dokumentov, konkretnih učinkov na primerih pa žal ne bo. In jaz mislim, zadali ste si zelo veliko nalogo, že leta, to kar ugotavljate, sami ste iz Prekmurja, jaz prihajam iz območja Haloz, to so dejansko resnično območja, ki so bistveno pod povprečjem slovenske razvitosti in jaz bom izjemno vesela v kolikor vam bo uspelo te razlike zmanjšati. Jaz se zavedam dejstva, da so vsekakor v preteklosti bile napačno naslovljene. Že to, da imamo še vedno, vi zdaj zelo poudarjate ta del regionalnega razvoja, ampak v danem trenutku ta del še vedno spada pod Ministrstvo za gospodarstvo in nekako njihov koncept, pa danes smo malo pred tem imeli ministre za gospodarstvo, ki pa v, ki je sicer imel zelo dolgo predstavitev, ampak samega regionalnega razvoja pa on več ni vključil. Njegov odgovor na moje vprašanje je le bil, da nekako bo ohranil ta regionalni razvoj in ukrepe kot so bili do sedaj. Sama ocenjujem, da so nekateri nastavki bili pravilni, posebej ukrepi, posebej ločeni za obmejna problemska območja in jaz si želim, da se s tem nadaljuje oziroma da se to nadgradi. Ker to kar smo do sedaj imeli, je zgolj nekaj razpisov iz področja gospodarstva, ki so Konkretno naslavljali ta območja, da bi dosegli, da bi podjetja v ta obmejna območja investirala, bi dobili s tem nova delovna mesta in avtomatsko potem to dolgoročno pomeni, mladi bodo tukaj ostali, se zaposlili in bomo nekako to območje razvijali, kar se mi zdi prava pot. In mene zanima: Kakšno je pa vaše stališče? Kaj boste Konkretno naredili za obmejno problemska območja? S katerimi ukrepi mislite to področje nasloviti?

Omenili ste pametno upravljanje evropskih sredstev in pa usmerjenost ne le v beton. Zdaj, če to… Ne vem kaj to pomeni, da ne bomo več z evropskimi sredstvi gradili infrastrukture, Konkretno cestne. Saj vemo za, ne vem, daleč v preteklost se lahko z evropskimi sredstvi so se gradile tudi lokalne ceste. To že zdaj nekaj časa več ni mogoče, ampak še vedno tiste ključne prometne povezave pa smo koristili, ne vem, cestne, železniško, tudi nenazadnje informacijsko infrastrukturo. Pa me zanima kaj to pomeni »ne le v beton«, ker žal pač je tako, da Slovenija še vedno marsikje pa le rabi tudi ceste. In pač nekako bo čisto presekati se ne more. Me pa potem skrbi, ker ko se pa potem spomnim zakaj so se že v preteklosti trošili milijoni za tisoč in eno študijo, za potem seveda, da nekdo te študije pripravi, je potrebno zaposliti številne ljudi in zaposlitve teh ljudi se potem koristi evropska sredstva, oprostite, ampak sama sem pa resnično zelo nenaklonjena temu in jaz upam, da ne mislite obrati kakšno tako pot.

Omenili ste, da boste izvedli učinkovito organizacijsko strukturo na ministrstvu. Mene zanima kaj konkretno mislite spremeniti s samo organizacijsko strukturo? Omenili ste, da boste ministrstvo približali regijam. Kako mislite to izvesti? In pa, kot že rečeno, ali tu vi govorite o statističnih regijah? Omenili ste, da so prioritete regionalni projekti in ne občinski projekti. Jaz se seveda strinjam. Manjše občine na eni strani imajo težave z zagotavljanjem lastnih sredstev. In je na nek način nuja, da se seveda medsebojno povezujejo. Ampak na drugi strani pa tudi vemo in poznamo kako poteka sam dogovor za razvoj regij, kdo je v to vključen in da tisti, ki so potem večji, močnejši si tudi potem izborijo razne projekte znotraj tega dogovora. In tisto kar se zgodi je, da na koncu te manjše občine spet ostanejo izvzete. In to so večinoma spet te poldpovprečno razvite občine. Jaz si želim, da temu ne bi bilo tako. In me zanima, kaj nameravate narediti s samimi razvojnimi agencijami? Jih nameravate ohraniti v takem številu kot so danes? Tudi razvojne agencije so tiste, ki dostikrat trošijo evropska sredstva zgolj za zaposlitve svojih ljudi in ni od jih prav nobenega učinka v smislu pomoči ostalim deležnikom pri pripravi projektov. Tako da če boste tukaj naredili neko smiselno spremembo bo verjetno zelo dobrodošlo, ker dejansko pravo pomoč pa vsi potrebujejo. Sploh če mislite spodbujati regionalne projekte, je to en zelo velik izziv sploh z vidika koordinacije in dogovarjanja. Me pa res skrbi to, da bi vse te male občine spet bile izvzete. Jaz upam, da bo dejansko tisti, da bodo sedaj dejansko imeli prednost tisti, ki so podpovprečno razviti, tako kot ste tudi sami omenili. Ker če želimo spremeniti ta trend, potem moramo evropska sredstva prvenstveno namenjati tem. To se mi zdi res pomembno. Drugače me pa zanima, ali nameravate sedeže državnih institucij prenesti po Sloveniji z vidika decentralizacije? Vem, da pač dejansko je to velik problem, ne samo za Slovenijo kot tako in za spodbujanje še večje neenakosti v razvoju, je nenazadnje to problem tudi za Ljubljano, ki se duši v prometu, v tej masi ljudi in posledično vseh ostalih, tudi dražjih stanovanj, večjih stroškov za komunalne zadeve. Kako mislite povečati to sodelovanje z lokalnimi skupnostmi? Ali boste tu dejansko vključili vse župane, tudi župane teh malih občin? Potem me zanima, ali ste zagovornik dveh ločenih operativnih programov za vzhodno in za zahodno regijo? Jaz se popolnoma strinjam z vami, tudi znotraj zahoda obstajajo območja, ki so pod povprečjem razvitosti Slovenije in EU. Vemo pa, kakšna je slika na vzhodu, ki je bistveno drugačna. Zanima me tudi, koliko sredstev ste v teh dveh mandatih ko ste bili župan uspeli pridobiti, koliko evropskih sredstev in za katere projekte. In pa, kako je s tem prenosom tega dela regionalnega razvoja iz Ministrstva za gospodarski razvoj pod vaš resor, če se to pričakuje, kdaj se to pričakuje, da bo potem dejansko vse na enem mestu, kar mora biti za uspešno delo. Hvala lepa za vaše odgovore.