Govor

Hvala lepa.

In sedaj dajem besedo članicam in članom odborov, da kandidatu postavijo vprašanja s področja razvoja in evropske kohezijske politike. Predlagam, da članice in člani odborov postavite kandidatu prvi sklop vprašanj, nato pa nanje kandidat tudi odgovori. Predlagam, da nekje okrog 5 vprašanj se postavi oziroma glede na obsežnost.

Prva ima besedo gospa Suzana Lep Šimenko. Pripravi naj se gospod Tine Novak.