Govor

Hvala lepa tudi vam. Kot tretji se je prijavil Lenart Žavbi. Izvolite.