Govor

Hvala lepa.

Želi še mogoče kdo besedo? Izvolite, gospa Suzana Lep Šimenko.