Govor

Zahvaljujem se vam za podano predstavitev ter sedaj dajem besedo članicam in članom odbora, da kandidatu postavijo vprašanja s področja pristojnega ministrstva.

Predlagam sicer, da nekaj članic in članov odbora postavi prvi sklop vprašanj kandidatu nato pa ta na to odgovori. Želi kdo postaviti vprašanje? Gospod Matjaž lepo prosim, če izključite mikrofon. Sedaj dajem besedo gospodu Radu Gladeku.

Izvolite.