Govor

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, pričenjam 1. nujno sejo Odbora za gospodarstvo.

Vse prisotne prav lepo pozdravljam, še posebej pa gospoda Matjaža Hana, kandidata za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo!

Obveščam vas, da se so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji članice in člani odbora: gospod Jožef Horvat, nadomešča ga gospod Aleksander Reberšek iz Poslanske skupine Nova Slovenija.

S sklicem seje ste prejeli dnevni red seje odbora. Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam, da je določen takšen dnevni red, kot ste ga sprejeli s sklicem.

Pričenjamo oziroma prehajamo na 1. – in edino - TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDSTAVITEV MATJAŽA HANA, KANDIDATA ZA MINISTRA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO.

Dovolite mi, da podam nekaj uvodnih pojasnil. Predsednik Vlade, dr. Robert Golob, je predsednici Državnega zbora, mag. Urški Klakočar Zupančič, 25. 5. 2022 na podlagi prvega odstavka 112. člena Ustave in 229. člena Poslovnika Državnega zbora, predlagal listo kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije.

Predsednica Državnega zbora je Odboru za gospodarstvo poslala predlog predsednika Vlade, da Državni zbor za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo imenuje gospoda Matjaža Hana. V skladu s prvim in drugim odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega zbora, sem sklicala današnjo sejo odbora, na kateri se nam bo predlagani kandidat predstavil ter odgovarjal na vaša vprašanja članic in članov odbora. Odbor bo po opravljeni predstavitvi, v skladu z 231. členom Poslovnika predsednici Državnega zbora in predsedniku Vlade, poslal mnenje o predstavitvi predlaganega kandidata.

Na sejo odbora je vabljen gospod Matjaž Han, kandidat za ministra. Za sejo ste gradivo prejeli sledeče: Listo kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije z dne 25. 5. 2022, ki je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. Tudi gradivo številka 020-1222-30/1 z dne 25. 5. 2022, ki ste ga članice in člani odbora zaradi varstva osebnih podatkov prejeli v varovani predal v sistemu UDIS.

Glede poteka seje vas obveščam, da bo najprej na vrsti predstavitev kandidata, nato pa bodo sledila vprašanja članic in članov odbora kandidatu in seveda njegovi odgovori.

Sedaj pa predajam besedo gospodu Matjažu Hanu, da se nam predstavi.

Izvolite, beseda je vaša, gospod Matjaž Han.